فلومتر تی مَس

فلومتر جرمی (Mass Flowmeter) یک نوع فلومتر ابزار دقیق است که برای اندازه‌گیری جرم یا وزن مواد جریانی در یک سیستم استفاده می‌شود. این فلومترها با استفاده از اصل اینکه نیروی لازم برای حرکت جرم در یک سیستم، به نسبت مستقیم با جریان جرم مواد است، می‌توانند جریان جرم مواد را اندازه‌گیری کنند.

فلومترهای جرمی معمولاً شامل یک سنسور جرم و یا یک سیستم تعادل جرم هستند که وزن مواد را اندازه‌گیری می‌کنند. این ابزارها با استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی مانند تکنولوژی Coriolis و تکنولوژی تعادل جرمی، جریان جرم مواد را اندازه‌گیری می‌کنند.

فلومترهای جرمی در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت و گاز، شیمیایی، غذایی، دارویی، خودروسازی و هوافضا استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در صنایع نفت و گاز برای اندازه‌گیری جریان جرم گازها و نفت در خطوط لوله، در صنایع شیمیایی برای کنترل جریان مواد شیمیایی در فرآیندهای تولید و در صنایع خودروسازی برای کنترل جریان سوخت و هوا در موتورها و قابلیت‌های دیگری از این فلومتر استفاده می‌شود.

نمایش یک نتیجه