لِوِل ترانسمیتر

ترانسمیتر سطح یک نوع ترانسمیتر ابزار دقیق است که برای اندازه‌گیری سطح مایعات در یک مخزن، مخازن یا مخازن فشار قرار داده شده استفاده می‌شود. این ترانسمیتر با استفاده از یک سنسور سطح مایع، ارتفاع سطح مایع را به فشار تبدیل می‌کند و سپس این فشار را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. سپس این سیگنال به دستگاه کنترلی یا نمایشی ارسال می‌شود تا بتواند سطح مایع در مخزن را نشان دهد.

ترانسمیتر سطح در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت و گاز، شیمیایی، فلزی، غذایی و دارویی، خودروسازی و هوافضا استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در صنایع نفت و گاز برای اندازه‌گیری سطح نفت در مخازن نفت، در صنایع شیمیایی برای کنترل مخازن شیمیایی و در صنایع غذایی برای کنترل سطح مایعات در مخازن مواد غذایی استفاده می‌شود.

نمایش دادن همه 5 نتیجه